Новини

Офіційні правила участі в акції «Приведи Друга»

1. Визначення термінів

Організатором та Виконавцем Акції є ТОВ «РОВАС Україна», адреса: 01001, м.Київ, вул. Хрещатик, буд. 4, кв. 23, Код ЄДРПОУ: 39915431 (надалі – «Організатор акції»).

2. Мета проведення Акції

Метою проведення Акції є залучення нових клієнтів та підвищення лояльності клієнтів до послуг, які надаються ТОВ «РОВАС Україна», за рахунок проведення даної рекламної Акції.

3. Учасники Акції

3.1. До участі в Акції запрошуються всі громадяни України, яким на момент проведення Акції виповнилося 18 років. 

3.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь:

– працівники компанії-Організатора;

– іноземці та особи без громадянства;

– участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України

4. Період проведення Акції

Акція триває з 01.04.2020 до 01.06.2020 включно (далі – «Період проведення Акції»).

5. Територія проведення Акції

Акція проводиться на території України (далі – «Місце проведення Акції»). 

6. Порядок і спосіб інформування Учасників Акції про Правила

Інформування Учасників проводиться шляхом розміщення Правил Акції у глобальній мережі Інтернет за адресою erovas.com  та/або на сторінці Організатора у соціальній мережі Facebook https://www.facebook.com/RovasUkraine протягом Періоду проведення Акції.

7. Згода Учасників на збір та обробку інформації:

7.1. Рішення про участь в Акції є добровільним волевиявленням та приймається кожним її потенційним Учасником особисто, виходячи з власних міркувань щодо участі та безвідкличної згоди з цими Правилами. 

7.2. Участю в Акції особа підтверджує: 

7.2.1. своє ознайомлення з цими Правилами та гарантує їх безумовне виконання і дотримання; 

7.2.2. однозначну та безвідкличну згоду на збір, обробку та поширення своїх персональних даних, що стали відомі Організатору, за умови дотримання вимог чинного законодавства України; 

7.2.3. ознайомлення з правами суб’єкта персональних даних в обсязі, визначеному Законом України «Про захист персональних даних», та надання згоди на їх включення до баз даних Організатора; 

7.2.4. що є повідомленою про включення до баз Організатора, а також про мету збору відповідних даних та осіб, яким вони передаються або можуть бути передані, за умови, що передача відбуватиметься згідно з чинним законодавством України. 

8. Умови участі в Акції

8.1. Запропонуйте нам нових кандидатів – і отримаєте за успішні рекомендації бонус 50 євро.

8.2. Бонус виплачується за успішні рекомендації на вакансії:

⁃ Електрик

⁃ Електромеханік

⁃ Зварювальник

⁃ Ізолювальник

⁃ Монтажник труб

⁃ Скаффолдер

8.3. Скільки я отримаю за рекомендацію?

За кожну успішну рекомендацію ви отримаєте 50 євро. 

8.4. Кого можна рекомендувати?

Жодних обмежень! Рекомендувати можна кандидатів будь-якої спеціалізації: електриків, судоремонтників, електромеханіків, зварювальників TIG, MIG, MAG, монтажників трубопроводів, ізолювальників, вентиляційників, монтажників будівельних лісів. Ви можете рекомендувати своїх знайомих, родичів, друзів, колег, відомих вам фахівців з інших компаній та професійних спільнот та ін.

Не можна рекомендувати самого себе 🙂

8.5. Яку інформацію потрібно вказати в рекомендації?

Нам потрібні тільки ім’я і прізвище кандидата, контактний телефон та рекомендована посада. Решту ми з’ясуємо самі, зв’язавшись з ним. Однак, ми будемо раді, якщо ви додасте до рекомендації посилання на профілі кандидата в соціальних мережах.

Не турбуйтеся про те, чи цікаві кандидату наші вакансії. Ми не вимагаємо, щоб ви гарантували наявність у нього потрібних нам особистісних і професійних якостей. Ми самі про все подбаємо!

8.6. Чи дізнається кандидат, хто його порекомендував?

Необов’язково. Відправляючи рекомендацію, ви можете відмітити «рекомендувати анонімно». В цьому випадку рекомендована людина не дізнається, що його рекомендували саме ви. При цьому бонус за успішну рекомендацію ви, звичайно ж, отримаєте.

8.7. Як дізнатися результати моєї рекомендації?

Протягом 3 робочих днів з моменту відправки рекомендації ми зв’яжемося з вами і повідомимо, чи прийнята вона до розгляду. Рекомендація буде прийнята, якщо наша HR-служба не контактувала з вашим кандидатом останні 3 місяців.

8.8. Чому відхилили мою рекомендацію?

Підстави для відхилення рекомендації:

– Кандидат вже є в нашій базі даних і з ним зв’язувалися впродовж останніх 3 місяців

– Кандидат вже працює в компанії наших замовників

– Рекомендація спрямована з порушенням чинного законодавства України

8.9. Якщо мій кандидат не підійде, я не отримаю бонус?

На жаль, не отримаєте. Бонус виплачується тільки в тому випадку, коли ми уклали з вашим кандидатом трудовий договір і фахівець відпрацював 1 місяць за робочою візою типу D. Спробуйте порекомендувати іншого фахівця!

8.10. Скільки кандидатів можна порекомендувати?

Скільки завгодно! Чим більше фахівців ви порекомендуєте, тим більше людей зможуть отримати цікаву роботу у відмінному колективі й тим більше бонусів зможете отримати ви самі.

8.11. Як мені отримати бонус за успішну рекомендацію?

Ми зв’яжемося з вами, коли ваш кандидат відпрацює місяць в RNDV, і повідомимо про порядок отримання бонусу. Виплата проводиться одноразовим платежем в національній валюті шляхом перерахунку валютного еквівалента за курсом на день платежу. 

9. Інші умови

9.1. Всі Учасники Акції, беручи в ній участь, погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються дотримуватися і виконувати їх.

9.2. Всі результати Акції та/або рішення Організатора є остаточними і оскарженню не підлягають.

9.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції та оскарженню не підлягає.

9.4. Організатор Акції має право вносити будь-які зміни та/або доповнення в ці Правила, в тому числі змінювати строки дії Акції, шляхом розміщення нової редакції Правил в мережі Інтернет.

9.5. Відповідно до цих Правил Організатор/Виконавець не несе відповідальності за невиконання (неналежне невиконання) своїх обов’язків, якщо таке невиконання (неналежне виконання) відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс­мажору). Під обставинами непереборної сили (форс-мажором) розуміється будь-які надзвичайні події зовнішнього характеру щодо Організатора/Виконавця, які виникають без їх вини, поза їх волею або всупереч їх волі чи бажанню, і які не можна за умовами вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки, снігові замети, ожеледиця, значне пониження або підвищення температури повітря тощо) лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії, пандемії тощо), обставини суспільного життя (війна або воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, дії або вимоги органів державної влади чи місцевого самоврядування, що перебувають поза волею та контролем Організатора/Виконавця.

9.6. Відповідальність Організатора перед Учасниками обмежується вартістю права на отримання Заохочення, що отримали Учасники, які висувають претензії.

9.7. Організатор не несе відповідальності щодо використання Заохочення, що зазначений в цих Правилах, після їх одержання Учасниками.

9.8. Оподаткування вартості Заохочення проводиться відповідно до чинного законодавства Організатором Акції. Учасник Акції, отримуючи відповідне Заохочення Акції, розуміє, що таке Заохочення є доходом цього Учасника Акції та вважається додатковим благом, що відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь такої фізичної особи, та сум утриманого з них податку, згідно з вимогами чинного законодавства України. Та це може, відповідно, вплинути на умови отримання такою фізичною особою – Учасником Акції державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій, тощо. Учасник Акції, при цьому, самостійно приймає рішення про участь в Акції та отримання ним Заохочення та усвідомлює наслідки таких дій. Організатор Акції не несе відповідальності за наслідки отримання Учасниками Акції додаткового блага (доходу) у вигляді Заохочення Акції.

9.9. Беручи участь у Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації Організатором/Виконавцем Акції з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинного законодавства України (у т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/ маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (у т.ч. його імені і зображення, що вміщене у фотографії) у ЗМІ, у будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, у випадку отримання Заохочення, а також для надсилання інформації, повідомлень (у т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором/ Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.

9.10. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Акції кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами Акції, буде їх дотримуватися та зобов’язується їх виконувати, що він ознайомлений з правами, які стосуються обробки та зберігання його персональних даних.

Є питання?
Зв'яжіться з нами та отримайте відповіді на всі ваші запитання.
Презентація бізнесу
Завантажити брошуру, щоб детальніше дізнатись про наші послуги.